Facebook Pixel

Отказ от покупка

Продуктите, закупени на разстояние, могат да бъдат върнати според Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП. Потребителят има право да уведоми писмено търговеца, че той или тя отменя покупката без санкция и без позоваване на причина, в 14-дневен срок от получаването на продукта или, в случай на предоставяне на услугата, от сключването на договора. Връщането на продуктите ще бъде за сметка на клиента в рамките на 14 дни от прекратяването на договора. Препоръчително е да се използва същата транспортна услуга, която се използва за получаване на продуктите.

АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ще възстанови сумата в рамките на максимум 14 (четиринадесет) дни от датата на информиране на продавача от купувача за решението му да се откаже от договора. Сумата ще бъде върната по банковата сметка на Купувача. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.

Дефиниция на договора за продажба: всеки договор, съгласно който продавача прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоките на потребителя и потребителят плаща или се задължава да заплати цената си, включително всеки договор, имащ за предмет както продукти, така и услуги.

Договорът се сключва при издаване на данъчната фактура, а не при издаване на поръчката или при издаване на автоматично потвърждение за получаване.

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в който е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, непокътнати етикети и документи, които го придружават). Продукти, които показват физически промени, удари, драскотини, драскотини, прекомерна употреба и / или неразрешени интервенции и т.н., не се приемат за връщане

Потребителят е отговорен единствено за намаляване на стойността на продуктите, произтичащи от тяхното манипулиране, различно от това, което е необходимо за определяне на характера, характеристиките и функционирането на продуктите. Съгласно Директива 2011/83 / ЕС, точка 47 от доклада: за да се определи естеството, характеристиките и начина на експлоатация на стоките, потребителят трябва да ги обработва и инспектира по същия начин, по който биха го направили. да го направи в магазин; например, потребителят би трябвало само да вземе проба от облекло, да не го носи.

Някои продукти са маркирани с печат, поставен от производителя на опаковката. Това уплътнение не е задължително, присъствието му е специфично за производителя. Наличието на печат не е задължително, за да се докаже, че продуктът е точно във формата и условията, при които е бил освободен от производителя. Увреждането на печата не ограничава правото да се откаже от договора.

Процедура за оттегляне договора

Упражняване на правото на отказ

Потребителят уведомява АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД за решението за оттегляне от договора с един от следните: модел или не-квази-декларация, направени на траен носител (хартия, поща или факс). Потребителят има 14 дни от получаването на продуктите, за да обяви оттеглянето от договора.

Задължения за връщане към АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

Пълно възстановяване на сумите, получени като плащане, включително разходите за доставка (освен ако потребителят изрично е избрал различен вид доставка от стандартната доставка). Възстановяванията ще се извършват, като се използват същите разумно приложими методи на плащане (в случай на плащане в брой при доставка, погасяването ще се извърши чрез превод на банкова сметка, която недвусмислено се предава от потребителя). Продавачът ще възстанови сумата в рамките на максимум 14 (четиринадесет) дни от датата на информиране на продавача от купувача за решението му да се откаже от договора. Сумата ще бъде върната по банковата сметка на Купувача.

Задължения на потребителя

Продуктите се предават лично на АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД или предадени на упълномощено лице (определен куриер) без неоправдано забавяне и в рамките на максимум 14 дни от обявяването на решението за оттегляне от договора.

Потребителят ще поеме разходите за връщане.

Потребителят е отговорен единствено за намаляване на стойността на продуктите, произтичащи от тяхното манипулиране, различно от това, което е необходимо за определяне на характера, характеристиките и функционирането на продуктите.

Продукти които не могат да бъдат връщани.

Следните категории продукти не могат да бъдат върнати, освен ако не са запечатани / неотворена кутия / кутия не може да се проследи отвътре, както е отворено:

  • а. Консумативи;
  • б. Продукти, които не могат да бъдат върнати по причини, свързани със здравето или хигиената;
  • в. Продукти, изработени съгласно потребителски спецификации или ясно персонализирани;
  • г. Услуги (тестване, монтаж, инсталиране или всякакви други услуги, предоставяни на потребителя);
  • д. Продукти, които показват физически промени, удари, драскотини, драскотини, удари (немаркирани като естетични дефекти в завода в рамките на първите 48 часа от получаването на продукта);

Ако сте закупили няколко продукта от един и същ вид и искате да ги върнете, само един от продуктите може да бъде разпечатан, останалите продукти могат да бъдат приети само ако са запечатани.

Връщане на продукти

Можете да поискате връщане на продукта в следните случаи:

  • Доставеният продукт не отговаря на спецификациите на сайта. Можете да поискате възстановяване на средства за замяна или пълно възстановяване (ако продуктът вече не е наличен).
  • Повреден продукт през първите 48 часа (2 работни дни) от доставката. Ако закупеният продукт е станал неработещ или има производствени дефекти, той ще бъде заменен с функционален продукт след писмено уведомление в рамките на 48 часа от получаването на продукта.
  • Продукт в повредена опаковка. За продукти, чиито пратки показват видими повреди от куриерската доставка, препоръчваме да откажете да ги получите. За доказателство парцелът може да бъде сниман и може да бъде направен запис заедно с представителя на куриерската фирма, в който се посочва състоянието на пратката от момента на доставката. Рискът от загуба или повреда на вашите продукти ще бъде напълно прехвърлен, когато влезете във физическото притежание на продукта. Всички последващи жалби няма да бъдат разглеждани. Ако даден превозвач се начислява от потребителя, рискът се прехвърля при предаването на стоката на превозвача.
  • Продуктите са доставени погрешно. Ако е доставен продукт, различен от поръчания.

Разходите за връщане за изброените по-горе ситуации (а не в случай на отказ) се поемат от АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

Заявки за връщане можа да направите писмено с имейл към office@amex-lab.bg или чрез обаждане на АМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД в рамките на 48 часа от получаването на продукта.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Споменавам

Във всички горепосочени случаи, с изключение на дефектите по време на гаранционния срок, продуктите трябва да бъдат върнати в състоянието, в което са получени, в оригиналната им опаковка и придружени от всички оригинални аксесоари и документи. Нарушаването на продукти или поставянето им в състояние, което прави невъзможно препродажбата им, може да доведе до отказ за връщане.

Всяка промяна в състоянието на продуктите или влошаването на оригиналната им опаковка, което прави невъзможно продажбата на продукта като нова, автоматично води до прилагане на процедура за връщане, която подлежи на административни такси за връщане на продуктите до състоянието, в което са били доставени; таксите са между 0 и 50% от първоначалната стойност на продукта. Сумата на административната такса ще бъде съобщена на клиента при получаване на повредените / променените продукти.